Unha breve e incerta historia do escepticismo

A historia da ciencia e do método científico é inseparable da historia do pensamento e, polo tanto, da historia da filosofía occidental; de feito, os conceptos de «filosofía» e «ciencia» eran un só ata hai moi poucos séculos. N’Unha breve e incerta historia do escepticismo Jesús Zamora percorre as teorías e visións daqueles filósofos que podemos chamar escépticos desde a antiga Grecia en diante, conseguindo que nos decatemos da influencia das diferentes correntes de pensamento na actual actitude racional e científica.

Esta serie consta dos artigos seguintes:

  1. A orixe.
  2. Os pirrónicos.
  3. Dúbidas medievais.
  4. O renacemento do escepticismo.
  5. O xenio maligno de Descartes.
  6. A nai de todas as causas perdidas.
  7. As guerras da Vulgata.
  8. Tes cerebro ou tes relixión?