Relatividade sen fórmulas

Esta serie tenta, ao longo dos seus dez artigos, servir de introdución razoada á teoría especial da relatividade de Einstein. Sen empregar fórmulas, Pedro GómezEsteban trata de amosar como, a partir dos dous supostos de Einstein, toda a súa teoría xorde como consecuencia lóxica e inevitable.

Relatividade sen fórmulas foi publicada en forma de libro (en castelán) polo seu autor orixinal; hai máis información en El Tamiz. En Ciención de Breogán, a serie xa está completamente traducida e consta dos artigos seguintes:

  1. Limiar.
  2. Os postulados.
  3. Dilatación do tempo.
  4. Relatividade da simultaneidade.
  5. Contracción da lonxitude.
  6. Aumento da masa.
  7. Adición de velocidades.
  8. Paradoxo do corredor.
  9. Paradoxo dos xemelgos.
  10. A relatividade na realidade.